Auslandsjob.com
 • بازگشت

 • خرید دامنه

  آیا شما علاقه مند در این حوزه؟ سپس ما ارسال یک ایمیل به یا شما یک نقل قول برای به پلتفرم تجاری Sedo از.
 • کار در خارج از کشور

  در یک سن است که در آن شغل در کشور خود را به توسعه یک کالا تقریبا نادر است ، بیشتر و بیشتر مردم دنبال یک کار در خارج از کشور. اما حتی اگر آن را به طور فزاینده سازمانی را آسان تر در سال های اخیر بود به مشاغل خارج از کشور ، ما نباید فراموش کرد که برخی از مسائل وجود دارد ، اما در اینجا است که باید محترم شمرده شود ، و یا حتی.

  تا زمانی که کار خارجی است که در داخل اتحادیه اروپا ، مدیریت تشریفات راحت تر از در یک مکان خارج از اتحادیه اروپا. به غیر از این واقعیت است که برای برخی کشورها ویزای مورد نیاز ، باید به یاد داشته باشید که کشور مقصد نیاز به اجازه کار و یا آزمون های خاص و یا واکسن های مورد نیاز است. برای دستیابی به اطلاعات قبل از پذیرش کار در خارج از کشور توسط سفارت مربوطه می باشد. اما جدای از مقررات مربوطه رسمی نیز برخی از جنبه های شخصی باید در نظر گرفته شود قبل از اینکه شما برای کار در خارج از کشور انتخاب کردن. کارگران اغلب از یک صفحه کار در خارج از کشور به آلمان بازگشت نا امید چون آنها هیچ ارتباط اجتماعی است. این اغلب به زبان ملی ، حیاتی است. آنهایی که زبان صحبت نمی شده است ، در اکثر موارد یک Schweirigkeiten مهم برای پیدا کردن در خارج از تماس های کار. یکی باید به یاد داشته باشید که بهتر است به یادگیری زبان در حال حاضر رقابت در خارج از کشور قبل از کار. فرصت های که قادر به ارائه و یا مدارس عالی مدارس زبان خصوصی. هر کس کنترل زبان ، در حال حاضر گامی بزرگ به سوی ادغام اجتماعی و ممکن است فرصت های ارائه شده توسط کار خارجی بسیار بهتر از استفاده.

  یکی دیگر از جنبه است که می تواند کشیده شده که با توجه به کار در خارج از کشور با خانواده باید در نظر گرفته. اگر شما از خانواده؟ زن؟ کودکان؟ اگر زن آماده است برای رفتن به خارج از کشور ، یا شاید نیز وجود دارد که یک زن برای این کار در خارج از کشور؟ چه فرصت هایی برای کودکان در کشور هدف؟ از آنجا که هیچ کس احتمالا می خواهید به برای کار در خارج از کشور ، آینده کودکان خود را در معرض خطر است ، اگر زمین برنامه ریزی شده ممکن است به آموزش و پرورش خوب باید ممکن باشد.